Upute

Na ovoj stranici možete pronaći sve usluge koje Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" nudi industriji Proizvodnja neprehrambenih proizvoda 2. Usluge su raspoređene u one za koje je propisana zakonska obaveza, one koje ne spadaju u zakonsku obavezu i često se naručuju te ostale usluge.

Klikom na kućicu ispred jedne ili više usluga odabirete uslugu koja Vas interesira.
Neke od usluga podrazumijevaju više vrsta analiza, koje će se prikazati klikom na oznaku ▼.

Legenda

 • Testiranje na COVID-19
 • Sanitarne iskaznice i cijepljenje
 • Sustav sigurnosti hrane (HACCP) i higijenski minimum
 • Mikrobiologija hrane, predmeta opće uporabe i okolišnih uzoraka
 • Analiza voda
 • Kemijska analiza hrane i predmeta opće uporabe
 • Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
 • Mikrobiološke podloge i kontrola sterilizacije
 • Životni i radni okoliš, tlo i otpad
 • Procjena rizika
 • Usluge zaštite na radu
 • Institucijski znak "Kontrolirana kvaliteta"

Proizvodnja neprehrambenih proizvoda 2(odjeća, obuća, materijali i predmeti u kontaktu s hranom, dječje igračke, bijela tehnika, duhan i duhanski proizvodi)

Zakonska obveza
Ispitivanje mikrobioloških pokazatelja: koliformne bakterije, enterokoki, Escherichia coli, broj kolonija na 36 i 22 °C i Pseudomonas aeruginosa te fizikalno-kemijskih pokazatelja: temperatura vode, slobodni rezidualni klor, boja, miris, okus, mutnoća, pH vrijednost, elektrovodljivost, utrošak KMnO4, kloridi, nitrati i amonij.
Analize se provode prema Pravilniku o predmetima široke potrošnje, Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom i Zakonu o predmetima opće uporabe
Analize se provode prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i Zakonu o predmetima opće uporabe.
Analize se provode prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i Uredbi 284/2011 o zahtjevima za poliamidno i melaminsko posuđe (uvoz Kina) i Zakonu o predmetima opće uporabe.
Analize se provode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom i Zakonu o predmetima opće uporabe
Analize se provode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom i Zakonu o predmetima opće uporabe
Analize se provode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom i Zakonu o predmetima opće uporabe
Provode se prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom i Zakonu o predmetima opće uporabe.
Provode se prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i Zakonu o predmetima opće uporabe
Analize se provode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom i Zakonu o predmetima opće uporabe.
Analize se provode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom i Zakonu o predmetima opće uporabe. Analize se mogu provesti i prema EU vodiču za metalno posuđe.
Analize se provode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom i Zakonu o predmetima opće uporabe.
Analize se provode prema zahtjevima Pravilnika i Direktive o sigurnosti igračaka te tehničkih normi za igračke HRN EN 71 (ovisno o vrsti materijala od kojega je igračka izrađena i namjeni za dobnu skupinu djece)
Provode se analize specifičnih migracija ovisno o vrsti materijala od kojega je proizvod izrađen (Pravilnik o predmetima široke potrošnje / Zakon o predmetima opće uporabe)
Provode se analize specifičnih migracija i sirovinskog sastava proizvoda prema zahtjevima Pravilnika o predmetima široke potrošnje, Zakona o predmetima opće uporabe i Uredbe (EU) br. 1007/2011 o obilježavanju sirovinskog sastava.
Provode se analize prema zahtjevima Pravilnika o predmetima široke potrošnje, Zakona o predmetima opće uporabe i Zakona o ograničavanju duhanskih i srodnih proizvoda
Provode se analize globalnih i specifičnih migracija ovisno o vrsti materijala iz kojega je ambalaža izrađena (Uredba (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima / Pravilnik o predmetima široke potrošnje / Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom / Zakon o predmetima opće uporabe).
Zakonodavstvo: Reach Uredba (EZ) br.1907/2006 / Pravilnik o predmetima široke potrošnje / Zakon o predmetima opće uporabe)
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu
Često naručivane usluge
Ostale usluge
Klikom na "Pošaljite upit" prikazat će Vam se sve stavke koje ste odabrali i forma za kontakt na temelju koje će Vam se povratno javiti stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".