Upute

Na ovoj stranici možete pronaći sve usluge koje Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" nudi industriji Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - OPG. Usluge su raspoređene u one za koje je propisana zakonska obaveza, one koje ne spadaju u zakonsku obavezu i često se naručuju te ostale usluge.

Klikom na kućicu ispred jedne ili više usluga odabirete uslugu koja Vas interesira.
Neke od usluga podrazumijevaju više vrsta analiza, koje će se prikazati klikom na oznaku ▼.

Legenda

 • Testiranje na COVID-19
 • Sanitarne iskaznice i cijepljenje
 • Sustav sigurnosti hrane (HACCP) i higijenski minimum
 • Mikrobiologija hrane, predmeta opće uporabe i okolišnih uzoraka
 • Analiza voda
 • Kemijska analiza hrane i predmeta opće uporabe
 • Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
 • Mikrobiološke podloge i kontrola sterilizacije
 • Životni i radni okoliš, tlo i otpad
 • Procjena rizika
 • Usluge zaštite na radu
 • Institucijski znak "Kontrolirana kvaliteta"

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - OPG

Zakonska obveza
Ispitivanje mikrobioloških pokazatelja: koliformne bakterije, enterokoki, Escherichia coli, broj kolonija na 36 i 22 °C i Pseudomonas aeruginosa te fizikalno-kemijskih pokazatelja: temperatura vode, slobodni rezidualni klor, boja, miris, okus, mutnoća, pH vrijednost, elektrovodljivost, utrošak KMnO4, kloridi, nitrati i amonij
Analize se provode prema zahtjevima Uredbe (EZ) br.1223/2009 o kozmetičkim proizvodima i Zakonu o predmetima opće uporabe
A. Zdravstvena ispravnost
B. Ispitivanje kvalitete proizvoda
Analize se provode prema zahtjevima Uredbe (EZ) br.1223/2009 o kozmetičkim proizvodima i Zakonu o predmetima opće uporabe
A. Zdravstvena ispravnost
B. Ispitivanje kvalitete proizvoda
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu
Često naručivane usluge
Ostale usluge
Uključuje ispitivanje mikrobioloških pokazatelja: koliformne bakterije, enterokoki, Escherichia coli, broj kolonija na 36 i 22 °C i Pseudomonas aeruginosa te fizikalno-kemijskih pokazatelja: temperatura vode, slobodni rezidualni klor, boja, miris, okus, mutnoća, pH vrijednost, elektrovodljivost, utrošak KMnO4, kloridi, nitrati i amonij; analiza prema potrebi može biti proširena i na ispitivanje trihalometana, teških metala (željezo, olovo, mangan, cink, bakar i dr.), sulfata, fosfata, nitrita, kalcija, natrija, magnezija i kalija
Klikom na "Pošaljite upit" prikazat će Vam se sve stavke koje ste odabrali i forma za kontakt na temelju koje će Vam se povratno javiti stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".